Polityka prywatności

Pamiętaj – w serwisie Panel PBS, którego właścicielem jest PBS sp. z o.o. wszystkie Twoje dane osobowe podlegają ochronie. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności naszych Użytkowników, prosimy zapoznaj się z polityką prywatności realizowaną w naszym serwisie.

 1. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych osobowych w celach realizacji badań, statystycznych, technicznych lub optymalizacji serwisu.
 2. Właścicielem serwisu Panel PBS i administratorem danych osobowych jest firma PBS Sp. z o.o. (dalej jako PBS lub Administrator) z siedzibą w Sopocie przy ulicy Junaków 2, NIP 585-020-56-42, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 złotych, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000189170.
 3. Firma PBS powierzyła w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie
  i administrowanie danymi osobowymi gromadzonymi w Panelu PBS firmie SW Reaserch sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie (Przetwarzający dane), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach należących do SW Reaserch sp. z o.o.
 4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Podany przy rejestracji adres e-mail Użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie w celu przesyłania informacji dotyczących zaproszeń do badań, stanu realizowanych projektów, konta Użytkownika, i innych informacji przesyłanych na życzenie Użytkownika (newsletter itp.).
 6. W przypadku otrzymania nagrody zgodnie z regulaminem Panelu PBS, dane osobowe Użytkownika tj. imię i nazwisko, adres - podane przez Użytkownika wykorzystywane są wyłącznie w celu przesłania nagrody za udział w badaniach.
 7. W badaniach z udziałem osób małoletnich wymagane może być udzielenie zgody rodzica lub prawnego opiekuna Użytkownika Panelu PBS przed jego przystąpieniem do badania.
 8. Dane inne niż podane przy rejestracji i gromadzone w serwisie Panel PBS mają postać danych gromadzonych automatycznie przez systemy informatyczne w związku z wizytą Użytkownika na stronach internetowych (m.in. wpisy w logach serwerowych, adresy IP, pliki cookies).
 9. Zaznaczając podczas logowania opcję „Zapamiętaj mnie” serwis Panel PBS wykorzystuje tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w celu uproszczenia późniejszego procesu logowania. Niektóre z używanych przez nas cookies są wymagane, aby poprawnie identyfikować Użytkownika Panelu PBS i chronić dostępu do informacji Użytkowników zawartych w indywidualnych profilach.
 10. Hasła dostępu do konta, podane podczas rejestracji, przechowywane są w formie zaszyfrowanej na serwerze SW Research Sp. z o.o.
 11. Dane osobowe podane podczas rejestracji i logowania oraz przesyłane w trakcie dalszej pracy w serwisie są szyfrowane.
 12. Administrator oraz Przetwarzający dane mają dostęp do konta Użytkownika oraz wszelkich danych byłych i aktualnych projektów Użytkownika.
 13. Za wyjątkiem ww. przypadków Administrator nie udostępnia danych Użytkownika osobom trzecim, jednak zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) może udostępnić dane osobowe Użytkownika odpowiednim organom państwa.
 14. Użytkownicy mają prawo do modyfikacji swoich danych oraz usunięcia konta w każdym momencie poprzez wybranie opcji usuń konto znajdujące się w profilu użytkownika.
 15. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. .
 16. Użytkownik wypełniając ankietę umieszczoną w serwisie Panel PBS udziela zgody na wykorzystanie swoich odpowiedzi na potrzeby autora lub autorów ankiet.

Data utworzenia: 2015.05.08
Data ostatniej aktualizacji: 2015.05.08